Fagdag for fremmedspråk

Onsdag denne uka hadde alle fremmedspråkelevene fagdag.

Elevene i Tysk II og Fransk II jobbet tverrfaglig med å lage en tospråklig «zine» om Strasbourg.

De jobbet i grupper på seks elever - fire fra tysk og to fra fransk - og hver gruppe laget sitt hefte. Kreativitet var et kriterium, og det ble tegnet, skrevet for hånd, klippet og limt.

Vi synes heftene ble veldig fine!

Elevene ved 1RM studiested Kvinesdal laget samme dag mat fra Alsace, som tysk- og franskelevene fikk smake. Kjempegodt!