Programfag toppidrett

Flekkefjord videregående skole vil i samarbeid med Flekkefjord kommune tilby programfaget toppidrett fra og med høsten 2024. Ni lag og foreninger i Flekkefjord kommune søkte bystyret om å finansiere et slikt tilbud som et prøveprosjekt som går over to år.
Dette ble enstemmig vedtatt av bystyret 15.02.24.

Programfag toppidrett er et tilbud til ungdom som velger studiespesialisering ved Flekkefjord videregående skole. 

Skolens rektor Tor-Inge Rake er glad over vedtaket og ser at dette kan gjøre at flere ungdommer velger å bli hjemmeboende lenger, samtidig som det styrker foreningslivet og rekrutteringen til Flekkefjord videregående skole.  Skolen sammen med Flekkefjord kommune, samt lag og foreninger, vil nå detaljplanlegge det videre løpet.