Yrkesfaglig fordypning

Alle elever som går yrkesfag skal ha yrkesfaglig fordypning. Dette gir deg mulighet for å prøve ulike lærefag.